לע"נ חנה שמעוני בת ישראל הכהן ז"ל
לע"נ חיים זאב בן ישראל מנחם ז"ל
לע"נ חנה שמעוני בת ישראל הכהן ז"ל
לע"נ חיים זאב בן ישראל מנחם ז"ל
 שאל את הרב
 079-5555955

שלום הרב, קראתי בחדשות על תהליך שעברה שדרנית רדיו. כמדומני שקראו לזה סדציה פליטיבית איני יודעת בדיוק מה זה אבל רצית לשאול האם אין זה המתת חסד והאם הדבר מותר?

 

 

הרב משה אברהם שהם תשובת הרב צבי ארנון  

 

 

המשמעות של סדציה פליטיבית הוא הרדמה תומכת .  ישנם מצבים שהתרופות אינם מספיקות על מנת להרגיע את כאבו של האדם הסובל. למרות כל מה שניתן לו הוא עדיין מתייסר בכאבים גופניים או נפשיים. קיימת פרוצדורה שבה מרדימים את החולה לא על מנת להמיתו אלא על מנת שלא ירגיש בכאבים ולא יסבול. פעמים שהרדמה היא לזמן קצוב ופעמים שהיא עד לסוף חייו. מכל מקום התהליך אינו מביא לקיצור חייו של החולה. כמובן שזאת בתנאי שהוא מקבל את הטיפול בצורה מבוקרת והדרגתית.

יש לדעת שקיים נוהל מסודר של משרד הבריאות שמגדיר את הכללים הברורים על מנת למנוע מצב שבו חלילה נעשים דברים שלא כהלכה.

כל טוב

הרב צבי ארנון

ראש אגף קדושת החיים

שגיאה בתשובה
Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
שגיאה בתשובה
Invalid Input